Kaloi 6 vite duke fotografuar dallgët, rezultati mahnitës

Matt Burgess, një fotograf i oqeanit nga Australia, pëlqen ta fotografojë oqeanin në momente të ndryshme – duke përfshirë kohën në mëngjes para se të lind dielli.

Ai ka fotografuar oqeanin për rreth 6 vite dhe ka grumbulluar punën e tij në një foto album interesant.

Burgess është i dashuruar pas dallgëve dhe pamjes që ato ofrojnë kur ai i kapë në momentin e duhur – gjë që shumica e njerëzve nuk mund ta përjetojnë.

Në fotografitë që ne kemi marrë, ju do të mund t’i shihni fotot e tij të pabesueshme të dallgëve të oqeanit.

I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd277bd2b1b-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd278dc050c-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd279adbe29-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd279ead29e-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd2767f1f64-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd2771b4967-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd2776ab783-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd2783d3f46-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd2796addbf-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27630da2b__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd278073d83-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd278839616-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd279328409-png__880 moon-bouncex2-57cb618f764d4-png__880 Beak-ws-copy-57cb6156e8d95-png__880 foams-ws-57cb6176a1b7f-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cb61fcb89d1-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cb62354dcc9-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27a291156-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27b1b10ed-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27b81661d-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27bc96e0f-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27c579d4a-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27cb15c95-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27d01a8c1-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27d9f29ae-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27df02afe-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27e65f2e2-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27eb6937f-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd27ef92408-png__880 I-capture-the-ocean-and-its-many-moods-57cd276def07d-png__880